Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-02-16 14:56:56  Bogumiła Kurzydło

Utworzono artykuł 79122 o nazwie 'Rada naukowa'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste79122
user_idpuste1324746
resource_idpuste1362
namepusteRada naukowa
category_idpuste19036
language_idpuste1
shortpusteRada
fullpuste

Skład Rady Naukowej Instytutu Botaniki PAN powołanej na kadencję 2015-2018

PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ - Prof. dr hab. Bogdan Zemanek

ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO RADY NAUKOWEJ - Prof. dr hab. Lucyna Śliwa, Prof. dr hab. Zbigniew Miszalski

SEKRETARZ NAUKOWY - Dr hab. Elżbieta Cieślak

CZŁONKOWIE PREZYDIUM - Dr hab. Dorota Nalepka, prof. PAN, Dr hab. Grzegorz Worobiec, prof. PAN  - Pełnomocnik Rady ds. przewodów habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu profesora


OSOBY SPOZA IB PAN WYBRANE PRZEZ SAMODZIELNYCH PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH IB PAN

1. Prof. dr hab.           Adam Boratyński

2. Prof. dr hab.           Jan Holeksa

3. Prof. dr hab.           Andrzej Joachimiak

4. Prof. dr hab.           Henryk Klama

5. Prof. dr hab.           Martin Kukwa

6. Prof. dr hab.           Zbigniew Miszalski

7. Prof. dr hab.           Barbara Pawlik-Skowrońska

8. Prof. dr hab.           Maria Rudawska

9. Dr hab.                   Agata Wojtal

10. Prof. dr hab.         Bogdan Zemanek


SAMODZIELNI PRACOWNICY NAUKOWI IB PAN

1. Dr hab.                   Maria Barbacka-Bóka

2. Prof. dr hab.           Halina Bednarek-Ochyra

3. Prof. dr hab.           Andrzej Chlebicki

4. Dr hab.                   Elżbieta Cieślak

5. Prof. dr hab.           Barbara Godzik

6. Dr hab.                   Beata Krzewicka

7. Prof. dr hab.           Zbigniew Mirek

8. Dr hab.                   Aldona Mueller-Bieniek

9. Dr hab.                   Dorota Nalepka

10. Prof. dr hab.         Ryszard Ochyra

11. Dr hab.                 Beata Paszko

12. Dr hab.                 Marcin Piątek

13. Dr hab.                 Michał Ronikier

14. Dr hab.                 Grażyna Szarek-Łukaszewska

15. Dr hab.                 Magdalena Szczepaniak

16. Prof. dr hab.         Lucyna Śliwa

17. Dr hab.                 Agnieszka Wacnik

18. Prof. dr hab.         Konrad Wołowski

19. Dr hab.                 Grzegorz Worobiec

20. Dr hab.                 Magdalena Żywiec


REPREZENTANCI ADIUNKTÓW I ASYSTENTÓW IB PAN

1. Dr hab. Elżbieta Worobiec

2. Dr hab. Renata Stachowicz-Rybka


PRZEDSTAWICIEL DOKTORANTÓW 

1. Mgr Paulina Janik


CZŁONKOWIE PAN

1. Prof. dr hab. Jacek Oleksyn

2. Prof. dr hab. Kazimierz Strzałka

3. Prof. dr hab. Katarzyna Turnau

publishfrompuste2017-02-16 00:00:00
_activepuste1
slugpusterada-naukowa
2019-05-28 10:40:15  Bogumiła Kurzydło

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Skład Rady Naukowej Instytutu Botaniki PAN powołanej na kadencję 2015-2018</strong></p> <p> PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ -&nbsp;<strong>Prof. dr hab.&nbsp;Bogdan Zemanek</strong></p> <p> ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO RADY NAUKOWEJ -&nbsp;<strong>Prof. dr hab.&nbsp;Lucyna Śliwa, Prof. dr hab.&nbsp;Zbigniew Miszalski</strong></p> <p> SEKRETARZ NAUKOWY -&nbsp;<strong>Dr hab. Elżbieta Cieślak</strong></p> <p> CZŁONKOWIE PREZYDIUM -&nbsp;<strong>Dr hab.&nbsp;Dorota Nalepka</strong>, prof. PAN,&nbsp;<strong>Dr hab.&nbsp;Grzegorz Worobiec</strong>, prof. PAN&nbsp; - Pełnomocnik Rady ds. przewod&oacute;w habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu profesora</p> <div align="center"> <hr align="center" size="3" width="100%" /> </div> <p> OSOBY SPOZA IB PAN WYBRANE PRZEZ SAMODZIELNYCH PRACOWNIK&Oacute;W NAUKOWYCH IB PAN</p> <p> 1. Prof. dr hab.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Adam Boratyński</p> <p> 2. Prof. dr hab.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Jan Holeksa</p> <p> 3. Prof. dr hab.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Andrzej Joachimiak</p> <p> 4. Prof. dr hab.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Henryk Klama</p> <p> 5. Prof. dr hab.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Martin Kukwa</p> <p> 6. Prof. dr hab.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Zbigniew Miszalski</p> <p> 7. Prof. dr hab.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Barbara Pawlik-Skowrońska</p> <p> 8. Prof. dr hab.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maria Rudawska</p> <p> 9. Dr hab. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Agata Wojtal</p> <p> 10. Prof. dr hab.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bogdan Zemanek</p> <div align="center"> <hr align="center" size="3" width="100%" /> </div> <p> SAMODZIELNI PRACOWNICY NAUKOWI IB PAN</p> <p> 1. Dr hab. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Maria Barbacka-B&oacute;ka</p> <p> 2. Prof. dr hab.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Halina Bednarek-Ochyra</p> <p> 3. Prof. dr hab.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Andrzej Chlebicki</p> <p> 4. Dr hab. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Elżbieta Cieślak</p> <p> 5. Prof. dr hab.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Barbara Godzik</p> <p> 6. Dr hab. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Beata Krzewicka</p> <p> 7. Prof. dr hab.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Zbigniew Mirek</p> <p> 8. Dr hab. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Aldona Mueller-Bieniek</p> <p> 9. Dr hab. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Dorota Nalepka</p> <p> 10. Prof. dr hab.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ryszard Ochyra</p> <p> 11. Dr hab. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Beata Paszko</p> <p> 12. Dr hab. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Marcin Piątek</p> <p> 13. Dr hab. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Michał Ronikier</p> <p> 14. Dr hab. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Grażyna Szarek-Łukaszewska</p> <p> 15. Dr hab. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Magdalena Szczepaniak</p> <p> 16. Prof. dr hab.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lucyna Śliwa</p> <p> 17. Dr hab. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Agnieszka Wacnik</p> <p> 18. Prof. dr hab.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Konrad Wołowski</p> <p> 19. Dr hab. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Grzegorz Worobiec</p> <p> 20. Dr hab. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Magdalena Żywiec</p> <div align="center"> <hr align="center" size="3" width="100%" /> </div> <p> REPREZENTANCI ADIUNKT&Oacute;W I ASYSTENT&Oacute;W IB PAN</p> <p> 1. Dr hab. Elżbieta Worobiec</p> <p> 2. Dr hab. Renata Stachowicz-Rybka</p> <div align="center"> <hr align="center" size="3" width="100%" /> </div> <p> PRZEDSTAWICIEL DOKTORANT&Oacute;W&nbsp;</p> <p> 1. Mgr Paulina Janik</p> <div align="center"> <hr align="center" size="3" width="100%" /> </div> <p> CZŁONKOWIE PAN</p> <p> 1. Prof. dr hab. Jacek Oleksyn</p> <p> 2. Prof. dr hab. Kazimierz Strzałka</p> <p> 3. Prof. dr hab. Katarzyna Turnau</p> ' na '<p> <strong>Skład Rady Naukowej Instytutu Botaniki PAN powołanej na kadencję 2019-2022</strong></p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <strong>PRZEWODNICZĄCY</strong></p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Bogdan Zemanek&nbsp;</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <strong>ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO</strong></p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Elżbieta Cieślak</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Jan Holeksa</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <strong>SEKRETARZ</strong></p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. &nbsp;Magdalena Szczepaniak</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> &nbsp;</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <strong>Lista członk&oacute;w Rady Naukowej Instytutu Botaniki im. W. Szafera&nbsp;Polskiej Akademii Nauk</strong></p> <ul style="padding: 0px; margin: 0px 0px 9px 25px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <li style="line-height: 18px;"> <strong>Przedstawiciele pracownik&oacute;w naukowych Instytutu Botaniki im. W. Szafera</strong>&nbsp;<strong>Polskiej Akademii Nauk</strong></li> </ul> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> Dyrektor Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk&nbsp;<br /> prof. dr hab. Lucyna Śliwa</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk&nbsp;<br /> prof. dr hab. Barbara Godzik</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Elżbieta Cieślak</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Adam Flakus</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Paweł Kapusta</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Aldona Mueller-Bieniek</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Jolanta Piątek</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Marcin Piątek&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Beata Paszko</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Michał Ronikier</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Renata Stachowicz-Rybka</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Magdalena Szczepaniak</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Agnieszka Wacnik</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Elżbieta Worobiec</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Grzegorz Worobiec</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Magdalena Żywiec</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> &nbsp;</p> <ul style="padding: 0px; margin: 0px 0px 9px 25px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <li style="line-height: 18px;"> <strong>Osoby spoza Instytutu Botaniki im. W. Szafera&nbsp;Polskiej Akademii Nauk</strong></li> </ul> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Adam Boratyński</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Jan Holeksa</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Henryk Klama</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Martin Kukwa</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Marlena Lembicz</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Mirosław Makohonienko</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Zbigniew Miszalski</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Piotr Mleczko</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Irena A. Pidek</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Ireneusz Ślesak</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Marta Wrzosek</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Bogdan Zemanek</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> &nbsp;</p> <ul style="padding: 0px; margin: 0px 0px 9px 25px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <li style="line-height: 18px;"> <strong>Przedstawiciele pracownik&oacute;w naukowych Instytutu Botaniki im. W. Szafera&nbsp;Polskiej Akademii Nauk ze stopniem naukowym doktora</strong></li> </ul> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr Beata Cykowska-Marzencka</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr Magdalena Owczarek-Kościelniak</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> &nbsp;</p> <ul style="padding: 0px; margin: 0px 0px 9px 25px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <li style="line-height: 18px;"> <strong>Przedstawiciel doktorant&oacute;w</strong></li> </ul> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> mgr Paulina Janik</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> &nbsp;</p> <ul style="padding: 0px; margin: 0px 0px 9px 25px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <li style="line-height: 18px;"> <strong>Członkowie Akademii wskazani do udziału w pracach Rady Naukowej przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN</strong></li> </ul> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Stefan Malepszy, członek rzeczywisty PAN</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Kazimierz Strzałka, członek korespondent PAN</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Katarzyna Turnau, członek korespondent PAN</p> <hr style="margin: 18px 0px; border-right: 0px; border-left: 0px; border-image: initial; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(238, 238, 238); border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;" /> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> &nbsp;</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <strong>Obsługa administracyjna i techniczna Rady</strong></p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> Irena Galiv</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> mgr inż. Wiktoria Maternowska</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Skład Rady Naukowej Instytutu Botaniki PAN powołanej na kadencję 2015-2018

PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ - Prof. dr hab. Bogdan Zemanek

ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO RADY NAUKOWEJ - Prof. dr hab. Lucyna Śliwa, Prof. dr hab. Zbigniew Miszalski

SEKRETARZ NAUKOWY - Dr hab. Elżbieta Cieślak

CZŁONKOWIE PREZYDIUM - Dr hab. Dorota Nalepka, prof. PAN, Dr hab. Grzegorz Worobiec, prof. PAN  - Pełnomocnik Rady ds. przewodów habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu profesora


OSOBY SPOZA IB PAN WYBRANE PRZEZ SAMODZIELNYCH PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH IB PAN

1. Prof. dr hab.           Adam Boratyński

2. Prof. dr hab.           Jan Holeksa

3. Prof. dr hab.           Andrzej Joachimiak

4. Prof. dr hab.           Henryk Klama

5. Prof. dr hab.           Martin Kukwa

6. Prof. dr hab.           Zbigniew Miszalski

7. Prof. dr hab.           Barbara Pawlik-Skowrońska

8. Prof. dr hab.           Maria Rudawska

9. Dr hab.                   Agata Wojtal

10. Prof. dr hab.         Bogdan Zemanek


SAMODZIELNI PRACOWNICY NAUKOWI IB PAN

1. Dr hab.                   Maria Barbacka-Bóka

2. Prof. dr hab.           Halina Bednarek-Ochyra

3. Prof. dr hab.           Andrzej Chlebicki

4. Dr hab.                   Elżbieta Cieślak

5. Prof. dr hab.           Barbara Godzik

6. Dr hab.                   Beata Krzewicka

7. Prof. dr hab.           Zbigniew Mirek

8. Dr hab.                   Aldona Mueller-Bieniek

9. Dr hab.                   Dorota Nalepka

10. Prof. dr hab.         Ryszard Ochyra

11. Dr hab.                 Beata Paszko

12. Dr hab.                 Marcin Piątek

13. Dr hab.                 Michał Ronikier

14. Dr hab.                 Grażyna Szarek-Łukaszewska

15. Dr hab.                 Magdalena Szczepaniak

16. Prof. dr hab.         Lucyna Śliwa

17. Dr hab.                 Agnieszka Wacnik

18. Prof. dr hab.         Konrad Wołowski

19. Dr hab.                 Grzegorz Worobiec

20. Dr hab.                 Magdalena Żywiec


REPREZENTANCI ADIUNKTÓW I ASYSTENTÓW IB PAN

1. Dr hab. Elżbieta Worobiec

2. Dr hab. Renata Stachowicz-Rybka


PRZEDSTAWICIEL DOKTORANTÓW 

1. Mgr Paulina Janik


CZŁONKOWIE PAN

1. Prof. dr hab. Jacek Oleksyn

2. Prof. dr hab. Kazimierz Strzałka

3. Prof. dr hab. Katarzyna Turnau

Skład Rady Naukowej Instytutu Botaniki PAN powołanej na kadencję 2019-2022

PRZEWODNICZĄCY

prof. dr hab. Bogdan Zemanek 

ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO

dr hab. Elżbieta Cieślak

prof. dr hab. Jan Holeksa

SEKRETARZ

dr hab.  Magdalena Szczepaniak

 

Lista członków Rady Naukowej Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk

 • Przedstawiciele pracowników naukowych Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk

Dyrektor Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk 
prof. dr hab. Lucyna Śliwa

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk 
prof. dr hab. Barbara Godzik

dr hab. Elżbieta Cieślak

dr hab. Adam Flakus

dr hab. Paweł Kapusta

dr hab. Aldona Mueller-Bieniek

dr hab. Jolanta Piątek

dr hab. Marcin Piątek         

dr hab. Beata Paszko

dr hab. Michał Ronikier

dr hab. Renata Stachowicz-Rybka

dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska

dr hab. Magdalena Szczepaniak

dr hab. Agnieszka Wacnik

dr hab. Elżbieta Worobiec

dr hab. Grzegorz Worobiec

dr hab. Magdalena Żywiec

 

 • Osoby spoza Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. Adam Boratyński

prof. dr hab. Jan Holeksa

prof. dr hab. Henryk Klama

prof. dr hab. Martin Kukwa

dr hab. Marlena Lembicz

dr hab. Mirosław Makohonienko

prof. dr hab. Zbigniew Miszalski

dr hab. Piotr Mleczko

dr hab. Irena A. Pidek

dr hab. Ireneusz Ślesak

dr hab. Marta Wrzosek

prof. dr hab. Bogdan Zemanek

 

 • Przedstawiciele pracowników naukowych Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk ze stopniem naukowym doktora

dr Beata Cykowska-Marzencka

dr Magdalena Owczarek-Kościelniak

 

 • Przedstawiciel doktorantów

mgr Paulina Janik

 

 • Członkowie Akademii wskazani do udziału w pracach Rady Naukowej przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

prof. dr hab. Stefan Malepszy, członek rzeczywisty PAN

prof. dr hab. Kazimierz Strzałka, członek korespondent PAN

prof. dr hab. Katarzyna Turnau, członek korespondent PAN


 

Obsługa administracyjna i techniczna Rady

Irena Galiv

mgr inż. Wiktoria Maternowska

2019-05-28 10:41:01  Bogumiła Kurzydło

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Skład Rady Naukowej Instytutu Botaniki PAN powołanej na kadencję 2019-2022</strong></p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <strong>PRZEWODNICZĄCY</strong></p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Bogdan Zemanek&nbsp;</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <strong>ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO</strong></p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Elżbieta Cieślak</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Jan Holeksa</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <strong>SEKRETARZ</strong></p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. &nbsp;Magdalena Szczepaniak</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> &nbsp;</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <strong>Lista członk&oacute;w Rady Naukowej Instytutu Botaniki im. W. Szafera&nbsp;Polskiej Akademii Nauk</strong></p> <ul style="padding: 0px; margin: 0px 0px 9px 25px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <li style="line-height: 18px;"> <strong>Przedstawiciele pracownik&oacute;w naukowych Instytutu Botaniki im. W. Szafera</strong>&nbsp;<strong>Polskiej Akademii Nauk</strong></li> </ul> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> Dyrektor Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk&nbsp;<br /> prof. dr hab. Lucyna Śliwa</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk&nbsp;<br /> prof. dr hab. Barbara Godzik</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Elżbieta Cieślak</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Adam Flakus</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Paweł Kapusta</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Aldona Mueller-Bieniek</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Jolanta Piątek</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Marcin Piątek&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Beata Paszko</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Michał Ronikier</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Renata Stachowicz-Rybka</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Magdalena Szczepaniak</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Agnieszka Wacnik</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Elżbieta Worobiec</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Grzegorz Worobiec</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Magdalena Żywiec</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> &nbsp;</p> <ul style="padding: 0px; margin: 0px 0px 9px 25px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <li style="line-height: 18px;"> <strong>Osoby spoza Instytutu Botaniki im. W. Szafera&nbsp;Polskiej Akademii Nauk</strong></li> </ul> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Adam Boratyński</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Jan Holeksa</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Henryk Klama</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Martin Kukwa</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Marlena Lembicz</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Mirosław Makohonienko</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Zbigniew Miszalski</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Piotr Mleczko</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Irena A. Pidek</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Ireneusz Ślesak</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Marta Wrzosek</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Bogdan Zemanek</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> &nbsp;</p> <ul style="padding: 0px; margin: 0px 0px 9px 25px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <li style="line-height: 18px;"> <strong>Przedstawiciele pracownik&oacute;w naukowych Instytutu Botaniki im. W. Szafera&nbsp;Polskiej Akademii Nauk ze stopniem naukowym doktora</strong></li> </ul> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr Beata Cykowska-Marzencka</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr Magdalena Owczarek-Kościelniak</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> &nbsp;</p> <ul style="padding: 0px; margin: 0px 0px 9px 25px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <li style="line-height: 18px;"> <strong>Przedstawiciel doktorant&oacute;w</strong></li> </ul> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> mgr Paulina Janik</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> &nbsp;</p> <ul style="padding: 0px; margin: 0px 0px 9px 25px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <li style="line-height: 18px;"> <strong>Członkowie Akademii wskazani do udziału w pracach Rady Naukowej przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN</strong></li> </ul> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Stefan Malepszy, członek rzeczywisty PAN</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Kazimierz Strzałka, członek korespondent PAN</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Katarzyna Turnau, członek korespondent PAN</p> <hr style="margin: 18px 0px; border-right: 0px; border-left: 0px; border-image: initial; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(238, 238, 238); border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;" /> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> &nbsp;</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <strong>Obsługa administracyjna i techniczna Rady</strong></p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> Irena Galiv</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> mgr inż. Wiktoria Maternowska</p> ' na '<p> <strong>Skład Rady Naukowej Instytutu Botaniki PAN powołanej na kadencję 2019-2022</strong></p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> &nbsp;</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <strong>PRZEWODNICZĄCY</strong></p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Bogdan Zemanek&nbsp;</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <strong>ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO</strong></p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Elżbieta Cieślak</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Jan Holeksa</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <strong>SEKRETARZ</strong></p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. &nbsp;Magdalena Szczepaniak</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> &nbsp;</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <strong>Lista członk&oacute;w Rady Naukowej Instytutu Botaniki im. W. Szafera&nbsp;Polskiej Akademii Nauk</strong></p> <ul style="padding: 0px; margin: 0px 0px 9px 25px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <li style="line-height: 18px;"> <strong>Przedstawiciele pracownik&oacute;w naukowych Instytutu Botaniki im. W. Szafera</strong>&nbsp;<strong>Polskiej Akademii Nauk</strong></li> </ul> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> Dyrektor Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk&nbsp;<br /> prof. dr hab. Lucyna Śliwa</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk&nbsp;<br /> prof. dr hab. Barbara Godzik</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Elżbieta Cieślak</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Adam Flakus</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Paweł Kapusta</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Aldona Mueller-Bieniek</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Jolanta Piątek</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Marcin Piątek&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Beata Paszko</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Michał Ronikier</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Renata Stachowicz-Rybka</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Magdalena Szczepaniak</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Agnieszka Wacnik</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Elżbieta Worobiec</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Grzegorz Worobiec</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Magdalena Żywiec</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> &nbsp;</p> <ul style="padding: 0px; margin: 0px 0px 9px 25px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <li style="line-height: 18px;"> <strong>Osoby spoza Instytutu Botaniki im. W. Szafera&nbsp;Polskiej Akademii Nauk</strong></li> </ul> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Adam Boratyński</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Jan Holeksa</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Henryk Klama</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Martin Kukwa</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Marlena Lembicz</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Mirosław Makohonienko</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Zbigniew Miszalski</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Piotr Mleczko</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Irena A. Pidek</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Ireneusz Ślesak</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Marta Wrzosek</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Bogdan Zemanek</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> &nbsp;</p> <ul style="padding: 0px; margin: 0px 0px 9px 25px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <li style="line-height: 18px;"> <strong>Przedstawiciele pracownik&oacute;w naukowych Instytutu Botaniki im. W. Szafera&nbsp;Polskiej Akademii Nauk ze stopniem naukowym doktora</strong></li> </ul> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr Beata Cykowska-Marzencka</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr Magdalena Owczarek-Kościelniak</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> &nbsp;</p> <ul style="padding: 0px; margin: 0px 0px 9px 25px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <li style="line-height: 18px;"> <strong>Przedstawiciel doktorant&oacute;w</strong></li> </ul> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> mgr Paulina Janik</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> &nbsp;</p> <ul style="padding: 0px; margin: 0px 0px 9px 25px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <li style="line-height: 18px;"> <strong>Członkowie Akademii wskazani do udziału w pracach Rady Naukowej przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN</strong></li> </ul> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Stefan Malepszy, członek rzeczywisty PAN</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Kazimierz Strzałka, członek korespondent PAN</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Katarzyna Turnau, członek korespondent PAN</p> <hr style="margin: 18px 0px; border-right: 0px; border-left: 0px; border-image: initial; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(238, 238, 238); border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;" /> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> &nbsp;</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <strong>Obsługa administracyjna i techniczna Rady</strong></p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> Irena Galiv</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> mgr inż. Wiktoria Maternowska</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Skład Rady Naukowej Instytutu Botaniki PAN powołanej na kadencję 2019-2022

PRZEWODNICZĄCY

prof. dr hab. Bogdan Zemanek 

ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO

dr hab. Elżbieta Cieślak

prof. dr hab. Jan Holeksa

SEKRETARZ

dr hab.  Magdalena Szczepaniak

 

Lista członków Rady Naukowej Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk

 • Przedstawiciele pracowników naukowych Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk

Dyrektor Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk 
prof. dr hab. Lucyna Śliwa

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk 
prof. dr hab. Barbara Godzik

dr hab. Elżbieta Cieślak

dr hab. Adam Flakus

dr hab. Paweł Kapusta

dr hab. Aldona Mueller-Bieniek

dr hab. Jolanta Piątek

dr hab. Marcin Piątek         

dr hab. Beata Paszko

dr hab. Michał Ronikier

dr hab. Renata Stachowicz-Rybka

dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska

dr hab. Magdalena Szczepaniak

dr hab. Agnieszka Wacnik

dr hab. Elżbieta Worobiec

dr hab. Grzegorz Worobiec

dr hab. Magdalena Żywiec

 

 • Osoby spoza Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. Adam Boratyński

prof. dr hab. Jan Holeksa

prof. dr hab. Henryk Klama

prof. dr hab. Martin Kukwa

dr hab. Marlena Lembicz

dr hab. Mirosław Makohonienko

prof. dr hab. Zbigniew Miszalski

dr hab. Piotr Mleczko

dr hab. Irena A. Pidek

dr hab. Ireneusz Ślesak

dr hab. Marta Wrzosek

prof. dr hab. Bogdan Zemanek

 

 • Przedstawiciele pracowników naukowych Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk ze stopniem naukowym doktora

dr Beata Cykowska-Marzencka

dr Magdalena Owczarek-Kościelniak

 

 • Przedstawiciel doktorantów

mgr Paulina Janik

 

 • Członkowie Akademii wskazani do udziału w pracach Rady Naukowej przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

prof. dr hab. Stefan Malepszy, członek rzeczywisty PAN

prof. dr hab. Kazimierz Strzałka, członek korespondent PAN

prof. dr hab. Katarzyna Turnau, członek korespondent PAN


 

Obsługa administracyjna i techniczna Rady

Irena Galiv

mgr inż. Wiktoria Maternowska

Skład Rady Naukowej Instytutu Botaniki PAN powołanej na kadencję 2019-2022

 

PRZEWODNICZĄCY

prof. dr hab. Bogdan Zemanek 

ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO

dr hab. Elżbieta Cieślak

prof. dr hab. Jan Holeksa

SEKRETARZ

dr hab.  Magdalena Szczepaniak

 

Lista członków Rady Naukowej Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk

 • Przedstawiciele pracowników naukowych Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk

Dyrektor Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk 
prof. dr hab. Lucyna Śliwa

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk 
prof. dr hab. Barbara Godzik

dr hab. Elżbieta Cieślak

dr hab. Adam Flakus

dr hab. Paweł Kapusta

dr hab. Aldona Mueller-Bieniek

dr hab. Jolanta Piątek

dr hab. Marcin Piątek         

dr hab. Beata Paszko

dr hab. Michał Ronikier

dr hab. Renata Stachowicz-Rybka

dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska

dr hab. Magdalena Szczepaniak

dr hab. Agnieszka Wacnik

dr hab. Elżbieta Worobiec

dr hab. Grzegorz Worobiec

dr hab. Magdalena Żywiec

 

 • Osoby spoza Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. Adam Boratyński

prof. dr hab. Jan Holeksa

prof. dr hab. Henryk Klama

prof. dr hab. Martin Kukwa

dr hab. Marlena Lembicz

dr hab. Mirosław Makohonienko

prof. dr hab. Zbigniew Miszalski

dr hab. Piotr Mleczko

dr hab. Irena A. Pidek

dr hab. Ireneusz Ślesak

dr hab. Marta Wrzosek

prof. dr hab. Bogdan Zemanek

 

 • Przedstawiciele pracowników naukowych Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk ze stopniem naukowym doktora

dr Beata Cykowska-Marzencka

dr Magdalena Owczarek-Kościelniak

 

 • Przedstawiciel doktorantów

mgr Paulina Janik

 

 • Członkowie Akademii wskazani do udziału w pracach Rady Naukowej przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

prof. dr hab. Stefan Malepszy, członek rzeczywisty PAN

prof. dr hab. Kazimierz Strzałka, członek korespondent PAN

prof. dr hab. Katarzyna Turnau, członek korespondent PAN


 

Obsługa administracyjna i techniczna Rady

Irena Galiv

mgr inż. Wiktoria Maternowska

2019-09-25 12:54:22  Bogumiła Kurzydło

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Skład Rady Naukowej Instytutu Botaniki PAN powołanej na kadencję 2019-2022</strong></p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> &nbsp;</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <strong>PRZEWODNICZĄCY</strong></p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Bogdan Zemanek&nbsp;</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <strong>ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO</strong></p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Elżbieta Cieślak</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Jan Holeksa</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <strong>SEKRETARZ</strong></p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. &nbsp;Magdalena Szczepaniak</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> &nbsp;</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <strong>Lista członk&oacute;w Rady Naukowej Instytutu Botaniki im. W. Szafera&nbsp;Polskiej Akademii Nauk</strong></p> <ul style="padding: 0px; margin: 0px 0px 9px 25px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <li style="line-height: 18px;"> <strong>Przedstawiciele pracownik&oacute;w naukowych Instytutu Botaniki im. W. Szafera</strong>&nbsp;<strong>Polskiej Akademii Nauk</strong></li> </ul> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> Dyrektor Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk&nbsp;<br /> prof. dr hab. Lucyna Śliwa</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk&nbsp;<br /> prof. dr hab. Barbara Godzik</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Elżbieta Cieślak</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Adam Flakus</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Paweł Kapusta</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Aldona Mueller-Bieniek</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Jolanta Piątek</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Marcin Piątek&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Beata Paszko</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Michał Ronikier</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Renata Stachowicz-Rybka</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Magdalena Szczepaniak</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Agnieszka Wacnik</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Elżbieta Worobiec</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Grzegorz Worobiec</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Magdalena Żywiec</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> &nbsp;</p> <ul style="padding: 0px; margin: 0px 0px 9px 25px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <li style="line-height: 18px;"> <strong>Osoby spoza Instytutu Botaniki im. W. Szafera&nbsp;Polskiej Akademii Nauk</strong></li> </ul> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Adam Boratyński</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Jan Holeksa</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Henryk Klama</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Martin Kukwa</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Marlena Lembicz</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Mirosław Makohonienko</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Zbigniew Miszalski</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Piotr Mleczko</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Irena A. Pidek</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Ireneusz Ślesak</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Marta Wrzosek</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Bogdan Zemanek</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> &nbsp;</p> <ul style="padding: 0px; margin: 0px 0px 9px 25px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <li style="line-height: 18px;"> <strong>Przedstawiciele pracownik&oacute;w naukowych Instytutu Botaniki im. W. Szafera&nbsp;Polskiej Akademii Nauk ze stopniem naukowym doktora</strong></li> </ul> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr Beata Cykowska-Marzencka</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr Magdalena Owczarek-Kościelniak</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> &nbsp;</p> <ul style="padding: 0px; margin: 0px 0px 9px 25px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <li style="line-height: 18px;"> <strong>Przedstawiciel doktorant&oacute;w</strong></li> </ul> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> mgr Paulina Janik</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> &nbsp;</p> <ul style="padding: 0px; margin: 0px 0px 9px 25px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <li style="line-height: 18px;"> <strong>Członkowie Akademii wskazani do udziału w pracach Rady Naukowej przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN</strong></li> </ul> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Stefan Malepszy, członek rzeczywisty PAN</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Kazimierz Strzałka, członek korespondent PAN</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Katarzyna Turnau, członek korespondent PAN</p> <hr style="margin: 18px 0px; border-right: 0px; border-left: 0px; border-image: initial; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(238, 238, 238); border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;" /> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> &nbsp;</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <strong>Obsługa administracyjna i techniczna Rady</strong></p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> Irena Galiv</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> mgr inż. Wiktoria Maternowska</p> ' na '<p> <strong>Skład Rady Naukowej Instytutu Botaniki PAN powołanej na kadencję 2019-2022</strong></p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> &nbsp;</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <strong>PRZEWODNICZĄCY</strong></p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Bogdan Zemanek&nbsp;</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <strong>ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO</strong></p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Elżbieta Cieślak</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Jan Holeksa</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <strong>SEKRETARZ</strong></p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. &nbsp;Magdalena Szczepaniak</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> &nbsp;</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <strong>Lista członk&oacute;w Rady Naukowej Instytutu Botaniki im. W. Szafera&nbsp;Polskiej Akademii Nauk</strong></p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> &nbsp;</p> <ul style="padding: 0px; margin: 0px 0px 9px 25px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <li style="line-height: 18px;"> <strong>Dyrektor Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk</strong></li> </ul> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Lucyna Śliwa</p> <ul style="padding: 0px; margin: 0px 0px 9px 25px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <li style="line-height: 18px;"> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk&nbsp;</strong></li> </ul> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Agnieszka Wacnik, prof. IB PAN</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> &nbsp;</p> <ul style="padding: 0px; margin: 0px 0px 9px 25px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <li style="line-height: 18px;"> <strong>Przedstawiciele pracownik&oacute;w naukowych Instytutu Botaniki im. W. Szafera</strong>&nbsp;<strong>Polskiej Akademii Nauk</strong></li> </ul> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Elżbieta Cieślak</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Adam Flakus</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Paweł Kapusta</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Aldona Mueller-Bieniek, prof. IB PAN</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Jolanta Piątek</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Marcin Piątek, prof. IB PAN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Beata Paszko</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Michał Ronikier, prof. IB PAN</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Renata Stachowicz-Rybka, prof. IB PAN</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Magdalena Szczepaniak</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Konrad Wołowski</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Elżbieta Worobiec</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Grzegorz Worobiec</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Magdalena Żywiec, prof. IB PAN</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> &nbsp;</p> <ul style="padding: 0px; margin: 0px 0px 9px 25px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <li style="line-height: 18px;"> <strong>Osoby spoza Instytutu Botaniki im. W. Szafera&nbsp;Polskiej Akademii Nauk</strong></li> </ul> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Adam Boratyński</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Jan Holeksa</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Henryk Klama</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Martin Kukwa</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Marlena Lembicz, prof. UAM</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Mirosław Makohonienko, prof. UAM</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Zbigniew Miszalski</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Piotr Mleczko</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Irena A. Pidek, prof. UMCS</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Ireneusz Ślesak</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Marta Wrzosek</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Bogdan Zemanek</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> &nbsp;</p> <ul style="padding: 0px; margin: 0px 0px 9px 25px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <li style="line-height: 18px;"> <strong>Przedstawiciele pracownik&oacute;w naukowych Instytutu Botaniki im. W. Szafera&nbsp;Polskiej Akademii Nauk ze stopniem naukowym doktora</strong></li> </ul> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr Beata Cykowska-Marzencka</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr Magdalena Owczarek-Kościelniak</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> &nbsp;</p> <ul style="padding: 0px; margin: 0px 0px 9px 25px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <li style="line-height: 18px;"> <strong>Przedstawiciel doktorant&oacute;w</strong></li> </ul> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> mgr Paulina Janik</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> &nbsp;</p> <ul style="padding: 0px; margin: 0px 0px 9px 25px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <li style="line-height: 18px;"> <strong>Członkowie Akademii wskazani do udziału w pracach Rady Naukowej przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN</strong></li> </ul> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Stefan Malepszy, członek rzeczywisty PAN</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Kazimierz Strzałka, członek korespondent PAN</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Katarzyna Turnau, członek korespondent PAN</p> <hr style="margin: 18px 0px; border-right: 0px; border-left: 0px; border-image: initial; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(238, 238, 238); border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;" /> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> &nbsp;</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <strong>Obsługa administracyjna i techniczna Rady</strong></p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> Irena Galiv</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> mgr inż. Wiktoria Maternowska</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Skład Rady Naukowej Instytutu Botaniki PAN powołanej na kadencję 2019-2022

 

PRZEWODNICZĄCY

prof. dr hab. Bogdan Zemanek 

ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO

dr hab. Elżbieta Cieślak

prof. dr hab. Jan Holeksa

SEKRETARZ

dr hab.  Magdalena Szczepaniak

 

Lista członków Rady Naukowej Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk

 • Przedstawiciele pracowników naukowych Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk

Dyrektor Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk 
prof. dr hab. Lucyna Śliwa

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk 
prof. dr hab. Barbara Godzik

dr hab. Elżbieta Cieślak

dr hab. Adam Flakus

dr hab. Paweł Kapusta

dr hab. Aldona Mueller-Bieniek

dr hab. Jolanta Piątek

dr hab. Marcin Piątek         

dr hab. Beata Paszko

dr hab. Michał Ronikier

dr hab. Renata Stachowicz-Rybka

dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska

dr hab. Magdalena Szczepaniak

dr hab. Agnieszka Wacnik

dr hab. Elżbieta Worobiec

dr hab. Grzegorz Worobiec

dr hab. Magdalena Żywiec

 

 • Osoby spoza Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. Adam Boratyński

prof. dr hab. Jan Holeksa

prof. dr hab. Henryk Klama

prof. dr hab. Martin Kukwa

dr hab. Marlena Lembicz

dr hab. Mirosław Makohonienko

prof. dr hab. Zbigniew Miszalski

dr hab. Piotr Mleczko

dr hab. Irena A. Pidek

dr hab. Ireneusz Ślesak

dr hab. Marta Wrzosek

prof. dr hab. Bogdan Zemanek

 

 • Przedstawiciele pracowników naukowych Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk ze stopniem naukowym doktora

dr Beata Cykowska-Marzencka

dr Magdalena Owczarek-Kościelniak

 

 • Przedstawiciel doktorantów

mgr Paulina Janik

 

 • Członkowie Akademii wskazani do udziału w pracach Rady Naukowej przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

prof. dr hab. Stefan Malepszy, członek rzeczywisty PAN

prof. dr hab. Kazimierz Strzałka, członek korespondent PAN

prof. dr hab. Katarzyna Turnau, członek korespondent PAN


 

Obsługa administracyjna i techniczna Rady

Irena Galiv

mgr inż. Wiktoria Maternowska

Skład Rady Naukowej Instytutu Botaniki PAN powołanej na kadencję 2019-2022

 

PRZEWODNICZĄCY

prof. dr hab. Bogdan Zemanek 

ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO

dr hab. Elżbieta Cieślak

prof. dr hab. Jan Holeksa

SEKRETARZ

dr hab.  Magdalena Szczepaniak

 

Lista członków Rady Naukowej Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk

 

 • Dyrektor Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. Lucyna Śliwa

 • Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk 

dr hab. Agnieszka Wacnik, prof. IB PAN

 

 • Przedstawiciele pracowników naukowych Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk

dr hab. Elżbieta Cieślak

dr hab. Adam Flakus

dr hab. Paweł Kapusta

dr hab. Aldona Mueller-Bieniek, prof. IB PAN

dr hab. Jolanta Piątek

dr hab. Marcin Piątek, prof. IB PAN         

dr hab. Beata Paszko

dr hab. Michał Ronikier, prof. IB PAN

dr hab. Renata Stachowicz-Rybka, prof. IB PAN

dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska

dr hab. Magdalena Szczepaniak

prof. dr hab. Konrad Wołowski

dr hab. Elżbieta Worobiec

dr hab. Grzegorz Worobiec

dr hab. Magdalena Żywiec, prof. IB PAN

 

 • Osoby spoza Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. Adam Boratyński

prof. dr hab. Jan Holeksa

prof. dr hab. Henryk Klama

prof. dr hab. Martin Kukwa

dr hab. Marlena Lembicz, prof. UAM

dr hab. Mirosław Makohonienko, prof. UAM

prof. dr hab. Zbigniew Miszalski

dr hab. Piotr Mleczko

dr hab. Irena A. Pidek, prof. UMCS

prof. dr hab. Ireneusz Ślesak

dr hab. Marta Wrzosek

prof. dr hab. Bogdan Zemanek

 

 • Przedstawiciele pracowników naukowych Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk ze stopniem naukowym doktora

dr Beata Cykowska-Marzencka

dr Magdalena Owczarek-Kościelniak

 

 • Przedstawiciel doktorantów

mgr Paulina Janik

 

 • Członkowie Akademii wskazani do udziału w pracach Rady Naukowej przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

prof. dr hab. Stefan Malepszy, członek rzeczywisty PAN

prof. dr hab. Kazimierz Strzałka, członek korespondent PAN

prof. dr hab. Katarzyna Turnau, członek korespondent PAN


 

Obsługa administracyjna i techniczna Rady

Irena Galiv

mgr inż. Wiktoria Maternowska

2019-10-28 12:43:13  Bogumiła Kurzydło

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Skład Rady Naukowej Instytutu Botaniki PAN powołanej na kadencję 2019-2022</strong></p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> &nbsp;</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <strong>PRZEWODNICZĄCY</strong></p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Bogdan Zemanek&nbsp;</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <strong>ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO</strong></p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Elżbieta Cieślak</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Jan Holeksa</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <strong>SEKRETARZ</strong></p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. &nbsp;Magdalena Szczepaniak</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> &nbsp;</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <strong>Lista członk&oacute;w Rady Naukowej Instytutu Botaniki im. W. Szafera&nbsp;Polskiej Akademii Nauk</strong></p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> &nbsp;</p> <ul style="padding: 0px; margin: 0px 0px 9px 25px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <li style="line-height: 18px;"> <strong>Dyrektor Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk</strong></li> </ul> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Lucyna Śliwa</p> <ul style="padding: 0px; margin: 0px 0px 9px 25px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <li style="line-height: 18px;"> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk&nbsp;</strong></li> </ul> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Agnieszka Wacnik, prof. IB PAN</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> &nbsp;</p> <ul style="padding: 0px; margin: 0px 0px 9px 25px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <li style="line-height: 18px;"> <strong>Przedstawiciele pracownik&oacute;w naukowych Instytutu Botaniki im. W. Szafera</strong>&nbsp;<strong>Polskiej Akademii Nauk</strong></li> </ul> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Elżbieta Cieślak</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Adam Flakus</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Paweł Kapusta</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Aldona Mueller-Bieniek, prof. IB PAN</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Jolanta Piątek</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Marcin Piątek, prof. IB PAN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Beata Paszko</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Michał Ronikier, prof. IB PAN</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Renata Stachowicz-Rybka, prof. IB PAN</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Magdalena Szczepaniak</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Konrad Wołowski</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Elżbieta Worobiec</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Grzegorz Worobiec</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Magdalena Żywiec, prof. IB PAN</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> &nbsp;</p> <ul style="padding: 0px; margin: 0px 0px 9px 25px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <li style="line-height: 18px;"> <strong>Osoby spoza Instytutu Botaniki im. W. Szafera&nbsp;Polskiej Akademii Nauk</strong></li> </ul> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Adam Boratyński</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Jan Holeksa</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Henryk Klama</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Martin Kukwa</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Marlena Lembicz, prof. UAM</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Mirosław Makohonienko, prof. UAM</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Zbigniew Miszalski</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Piotr Mleczko</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Irena A. Pidek, prof. UMCS</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Ireneusz Ślesak</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Marta Wrzosek</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Bogdan Zemanek</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> &nbsp;</p> <ul style="padding: 0px; margin: 0px 0px 9px 25px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <li style="line-height: 18px;"> <strong>Przedstawiciele pracownik&oacute;w naukowych Instytutu Botaniki im. W. Szafera&nbsp;Polskiej Akademii Nauk ze stopniem naukowym doktora</strong></li> </ul> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr Beata Cykowska-Marzencka</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr Magdalena Owczarek-Kościelniak</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> &nbsp;</p> <ul style="padding: 0px; margin: 0px 0px 9px 25px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <li style="line-height: 18px;"> <strong>Przedstawiciel doktorant&oacute;w</strong></li> </ul> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> mgr Paulina Janik</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> &nbsp;</p> <ul style="padding: 0px; margin: 0px 0px 9px 25px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <li style="line-height: 18px;"> <strong>Członkowie Akademii wskazani do udziału w pracach Rady Naukowej przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN</strong></li> </ul> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Stefan Malepszy, członek rzeczywisty PAN</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Kazimierz Strzałka, członek korespondent PAN</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Katarzyna Turnau, członek korespondent PAN</p> <hr style="margin: 18px 0px; border-right: 0px; border-left: 0px; border-image: initial; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(238, 238, 238); border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;" /> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> &nbsp;</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <strong>Obsługa administracyjna i techniczna Rady</strong></p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> Irena Galiv</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> mgr inż. Wiktoria Maternowska</p> ' na '<p> <strong>Skład Rady Naukowej Instytutu Botaniki PAN powołanej na kadencję 2019-2022</strong></p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> &nbsp;</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <strong>PRZEWODNICZĄCY</strong></p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Bogdan Zemanek&nbsp;</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <strong>ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO</strong></p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Elżbieta Cieślak</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Jan Holeksa</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <strong>SEKRETARZ</strong></p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. &nbsp;Magdalena Szczepaniak</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> &nbsp;</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <strong>Lista członk&oacute;w Rady Naukowej Instytutu Botaniki im. W. Szafera&nbsp;Polskiej Akademii Nauk</strong></p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> &nbsp;</p> <ul style="padding: 0px; margin: 0px 0px 9px 25px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <li style="line-height: 18px;"> <strong>Dyrektor Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk</strong></li> </ul> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Lucyna Śliwa</p> <ul style="padding: 0px; margin: 0px 0px 9px 25px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <li style="line-height: 18px;"> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk&nbsp;</strong></li> </ul> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Agnieszka Wacnik, prof. IB PAN</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> &nbsp;</p> <ul style="padding: 0px; margin: 0px 0px 9px 25px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <li style="line-height: 18px;"> <strong>Przedstawiciele pracownik&oacute;w naukowych Instytutu Botaniki im. W. Szafera</strong>&nbsp;<strong>Polskiej Akademii Nauk</strong></li> </ul> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Elżbieta Cieślak</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Adam Flakus</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Paweł Kapusta</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Beata Krzewicka</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Aldona Mueller-Bieniek, prof. IB PAN</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Jolanta Piątek</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Marcin Piątek, prof. IB PAN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Beata Paszko</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Michał Ronikier, prof. IB PAN</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Renata Stachowicz-Rybka, prof. IB PAN</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Magdalena Szczepaniak</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Konrad Wołowski</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Elżbieta Worobiec</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Grzegorz Worobiec</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Magdalena Żywiec, prof. IB PAN</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> &nbsp;</p> <ul style="padding: 0px; margin: 0px 0px 9px 25px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <li style="line-height: 18px;"> <strong>Osoby spoza Instytutu Botaniki im. W. Szafera&nbsp;Polskiej Akademii Nauk</strong></li> </ul> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Adam Boratyński</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Jan Holeksa</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Henryk Klama</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Martin Kukwa</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Marlena Lembicz, prof. UAM</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Mirosław Makohonienko, prof. UAM</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Zbigniew Miszalski</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Piotr Mleczko</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Irena A. Pidek, prof. UMCS</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Ireneusz Ślesak</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Marta Wrzosek</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Bogdan Zemanek</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> &nbsp;</p> <ul style="padding: 0px; margin: 0px 0px 9px 25px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <li style="line-height: 18px;"> <strong>Przedstawiciele pracownik&oacute;w naukowych Instytutu Botaniki im. W. Szafera&nbsp;Polskiej Akademii Nauk ze stopniem naukowym doktora</strong></li> </ul> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr Beata Cykowska-Marzencka</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr Magdalena Owczarek-Kościelniak</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> &nbsp;</p> <ul style="padding: 0px; margin: 0px 0px 9px 25px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <li style="line-height: 18px;"> <strong>Przedstawiciel doktorant&oacute;w</strong></li> </ul> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> mgr Paulina Janik</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> &nbsp;</p> <ul style="padding: 0px; margin: 0px 0px 9px 25px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <li style="line-height: 18px;"> <strong>Członkowie Akademii wskazani do udziału w pracach Rady Naukowej przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN</strong></li> </ul> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Stefan Malepszy, członek rzeczywisty PAN</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Kazimierz Strzałka, członek korespondent PAN</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Katarzyna Turnau, członek korespondent PAN</p> <hr style="margin: 18px 0px; border-right: 0px; border-left: 0px; border-image: initial; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(238, 238, 238); border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;" /> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> &nbsp;</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <strong>Obsługa administracyjna i techniczna Rady</strong></p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> Irena Galiv</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> mgr inż. Wiktoria Maternowska</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Skład Rady Naukowej Instytutu Botaniki PAN powołanej na kadencję 2019-2022

 

PRZEWODNICZĄCY

prof. dr hab. Bogdan Zemanek 

ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO

dr hab. Elżbieta Cieślak

prof. dr hab. Jan Holeksa

SEKRETARZ

dr hab.  Magdalena Szczepaniak

 

Lista członków Rady Naukowej Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk

 

 • Dyrektor Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. Lucyna Śliwa

 • Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk 

dr hab. Agnieszka Wacnik, prof. IB PAN

 

 • Przedstawiciele pracowników naukowych Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk

dr hab. Elżbieta Cieślak

dr hab. Adam Flakus

dr hab. Paweł Kapusta

dr hab. Aldona Mueller-Bieniek, prof. IB PAN

dr hab. Jolanta Piątek

dr hab. Marcin Piątek, prof. IB PAN         

dr hab. Beata Paszko

dr hab. Michał Ronikier, prof. IB PAN

dr hab. Renata Stachowicz-Rybka, prof. IB PAN

dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska

dr hab. Magdalena Szczepaniak

prof. dr hab. Konrad Wołowski

dr hab. Elżbieta Worobiec

dr hab. Grzegorz Worobiec

dr hab. Magdalena Żywiec, prof. IB PAN

 

 • Osoby spoza Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. Adam Boratyński

prof. dr hab. Jan Holeksa

prof. dr hab. Henryk Klama

prof. dr hab. Martin Kukwa

dr hab. Marlena Lembicz, prof. UAM

dr hab. Mirosław Makohonienko, prof. UAM

prof. dr hab. Zbigniew Miszalski

dr hab. Piotr Mleczko

dr hab. Irena A. Pidek, prof. UMCS

prof. dr hab. Ireneusz Ślesak

dr hab. Marta Wrzosek

prof. dr hab. Bogdan Zemanek

 

 • Przedstawiciele pracowników naukowych Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk ze stopniem naukowym doktora

dr Beata Cykowska-Marzencka

dr Magdalena Owczarek-Kościelniak

 

 • Przedstawiciel doktorantów

mgr Paulina Janik

 

 • Członkowie Akademii wskazani do udziału w pracach Rady Naukowej przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

prof. dr hab. Stefan Malepszy, członek rzeczywisty PAN

prof. dr hab. Kazimierz Strzałka, członek korespondent PAN

prof. dr hab. Katarzyna Turnau, członek korespondent PAN


 

Obsługa administracyjna i techniczna Rady

Irena Galiv

mgr inż. Wiktoria Maternowska

Skład Rady Naukowej Instytutu Botaniki PAN powołanej na kadencję 2019-2022

 

PRZEWODNICZĄCY

prof. dr hab. Bogdan Zemanek 

ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO

dr hab. Elżbieta Cieślak

prof. dr hab. Jan Holeksa

SEKRETARZ

dr hab.  Magdalena Szczepaniak

 

Lista członków Rady Naukowej Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk

 

 • Dyrektor Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. Lucyna Śliwa

 • Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk 

dr hab. Agnieszka Wacnik, prof. IB PAN

 

 • Przedstawiciele pracowników naukowych Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk

dr hab. Elżbieta Cieślak

dr hab. Adam Flakus

dr hab. Paweł Kapusta

dr hab. Beata Krzewicka

dr hab. Aldona Mueller-Bieniek, prof. IB PAN

dr hab. Jolanta Piątek

dr hab. Marcin Piątek, prof. IB PAN         

dr hab. Beata Paszko

dr hab. Michał Ronikier, prof. IB PAN

dr hab. Renata Stachowicz-Rybka, prof. IB PAN

dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska

dr hab. Magdalena Szczepaniak

prof. dr hab. Konrad Wołowski

dr hab. Elżbieta Worobiec

dr hab. Grzegorz Worobiec

dr hab. Magdalena Żywiec, prof. IB PAN

 

 • Osoby spoza Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. Adam Boratyński

prof. dr hab. Jan Holeksa

prof. dr hab. Henryk Klama

prof. dr hab. Martin Kukwa

dr hab. Marlena Lembicz, prof. UAM

dr hab. Mirosław Makohonienko, prof. UAM

prof. dr hab. Zbigniew Miszalski

dr hab. Piotr Mleczko

dr hab. Irena A. Pidek, prof. UMCS

prof. dr hab. Ireneusz Ślesak

dr hab. Marta Wrzosek

prof. dr hab. Bogdan Zemanek

 

 • Przedstawiciele pracowników naukowych Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk ze stopniem naukowym doktora

dr Beata Cykowska-Marzencka

dr Magdalena Owczarek-Kościelniak

 

 • Przedstawiciel doktorantów

mgr Paulina Janik

 

 • Członkowie Akademii wskazani do udziału w pracach Rady Naukowej przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

prof. dr hab. Stefan Malepszy, członek rzeczywisty PAN

prof. dr hab. Kazimierz Strzałka, członek korespondent PAN

prof. dr hab. Katarzyna Turnau, członek korespondent PAN


 

Obsługa administracyjna i techniczna Rady

Irena Galiv

mgr inż. Wiktoria Maternowska

2020-01-24 09:37:16  Bogumiła Kurzydło

Zmieniono nazwę z 'Rada naukowa' na 'Rada Naukowa'

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Skład Rady Naukowej Instytutu Botaniki PAN powołanej na kadencję 2019-2022</strong></p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> &nbsp;</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <strong>PRZEWODNICZĄCY</strong></p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Bogdan Zemanek&nbsp;</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <strong>ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO</strong></p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Elżbieta Cieślak</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Jan Holeksa</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <strong>SEKRETARZ</strong></p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. &nbsp;Magdalena Szczepaniak</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> &nbsp;</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <strong>Lista członk&oacute;w Rady Naukowej Instytutu Botaniki im. W. Szafera&nbsp;Polskiej Akademii Nauk</strong></p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> &nbsp;</p> <ul style="padding: 0px; margin: 0px 0px 9px 25px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <li style="line-height: 18px;"> <strong>Dyrektor Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk</strong></li> </ul> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Lucyna Śliwa</p> <ul style="padding: 0px; margin: 0px 0px 9px 25px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <li style="line-height: 18px;"> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk&nbsp;</strong></li> </ul> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Agnieszka Wacnik, prof. IB PAN</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> &nbsp;</p> <ul style="padding: 0px; margin: 0px 0px 9px 25px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <li style="line-height: 18px;"> <strong>Przedstawiciele pracownik&oacute;w naukowych Instytutu Botaniki im. W. Szafera</strong>&nbsp;<strong>Polskiej Akademii Nauk</strong></li> </ul> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Elżbieta Cieślak</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Adam Flakus</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Paweł Kapusta</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Beata Krzewicka</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Aldona Mueller-Bieniek, prof. IB PAN</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Jolanta Piątek</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Marcin Piątek, prof. IB PAN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Beata Paszko</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Michał Ronikier, prof. IB PAN</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Renata Stachowicz-Rybka, prof. IB PAN</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Magdalena Szczepaniak</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Konrad Wołowski</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Elżbieta Worobiec</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Grzegorz Worobiec</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Magdalena Żywiec, prof. IB PAN</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> &nbsp;</p> <ul style="padding: 0px; margin: 0px 0px 9px 25px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <li style="line-height: 18px;"> <strong>Osoby spoza Instytutu Botaniki im. W. Szafera&nbsp;Polskiej Akademii Nauk</strong></li> </ul> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Adam Boratyński</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Jan Holeksa</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Henryk Klama</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Martin Kukwa</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Marlena Lembicz, prof. UAM</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Mirosław Makohonienko, prof. UAM</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Zbigniew Miszalski</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Piotr Mleczko</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Irena A. Pidek, prof. UMCS</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Ireneusz Ślesak</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr hab. Marta Wrzosek</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Bogdan Zemanek</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> &nbsp;</p> <ul style="padding: 0px; margin: 0px 0px 9px 25px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <li style="line-height: 18px;"> <strong>Przedstawiciele pracownik&oacute;w naukowych Instytutu Botaniki im. W. Szafera&nbsp;Polskiej Akademii Nauk ze stopniem naukowym doktora</strong></li> </ul> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr Beata Cykowska-Marzencka</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> dr Magdalena Owczarek-Kościelniak</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> &nbsp;</p> <ul style="padding: 0px; margin: 0px 0px 9px 25px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <li style="line-height: 18px;"> <strong>Przedstawiciel doktorant&oacute;w</strong></li> </ul> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> mgr Paulina Janik</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> &nbsp;</p> <ul style="padding: 0px; margin: 0px 0px 9px 25px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <li style="line-height: 18px;"> <strong>Członkowie Akademii wskazani do udziału w pracach Rady Naukowej przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN</strong></li> </ul> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Stefan Malepszy, członek rzeczywisty PAN</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Kazimierz Strzałka, członek korespondent PAN</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> prof. dr hab. Katarzyna Turnau, członek korespondent PAN</p> <hr style="margin: 18px 0px; border-right: 0px; border-left: 0px; border-image: initial; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(238, 238, 238); border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;" /> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> &nbsp;</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> <strong>Obsługa administracyjna i techniczna Rady</strong></p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> Irena Galiv</p> <p style="margin: 0px 0px 9px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> mgr inż. Wiktoria Maternowska</p> ' na '<div style="text-align: justify;"> <p> <b>Rada Naukowa</b></p> <hr /> </div> <div style="text-align: justify;"> <p> <strong>PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ</strong></p> prof. dr hab. BOGDAN ZEMANEK</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Rada Naukowa Instytutu sprawuje nadz&oacute;r merytoryczny nad działalnością Instytutu dbając o wysoki poziom jego działalności naukowej i rozw&oacute;j pracownik&oacute;w naukowych.</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Rada Naukowa w szczeg&oacute;lności:</span></div> <ul> <li style="text-align: justify;"> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">określa profil Instytutu, uwzględniając kierunki rozwoju światowej nauki;</span></div> </li> <li style="text-align: justify;"> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">uchwala Statut Instytutu i jego zmiany;</span></div> </li> <li style="text-align: justify;"> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">zatwierdza plany i sprawozdania z badań naukowych;</span></div> </li> <li style="text-align: justify;"> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">opiniuje roczny plan finansowy Instytutu oraz zatwierdza podział zysku;</span></div> </li> <li style="text-align: justify;"> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dokonuje oceny aktywności naukowej pracownik&oacute;w Instytutu;</span></div> </li> <li style="text-align: justify;"> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">zgłasza kandydatury do nagr&oacute;d naukowych;</span></div> </li> <li style="text-align: justify;"> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">uchwala regulamin praw autorskich oraz regulaminy komisji Rady Naukowej;</span></div> </li> <li style="text-align: justify;"> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">wybiera rzecznika dyscyplinarnego;</span></div> </li> <li style="text-align: justify;"> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">opiniuje wnioski Dyrektora Instytutu związane z wystąpieniem o mianowanie na stanowisko profesora zgodnie z art. 91 ust. 3 Ustawy o Polskiej Akademii Nauk;</span></div> </li> <li style="text-align: justify;"> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">zgłasza kandydatury na członk&oacute;w Akademii;</span></div> </li> <li style="text-align: justify;"> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">przeprowadza przewody doktorskie, podejmuje decyzje w sprawach postępowań habilitacyjnych oraz przedstawia wnioski o nadanie tytułu naukowego, w ramach posiadanych uprawnień;</span></div> </li> <li style="text-align: justify;"> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">uchwala regulamin studi&oacute;w doktoranckich oraz regulamin szkoły doktorskiej, uchwala zasady rekrutacji do szkoły doktorskiej, ustala program kształcenia w szkole doktorskiej, a także wykonuje inne czynności określone w tych uchwałach;&nbsp;</span></div> </li> <li style="text-align: justify;"> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">uchwala tekst ślubowania doktorant&oacute;w stanowiący załącznik nr 3 do Statutu;</span></div> </li> <li style="text-align: justify;"> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady Naukowej w Ustawie o Polskiej Akademii Nauk, Statucie Akademii, Statucie Instytutu lub Ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.</span></div> </li> </ul> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameRada naukowaRada Naukowa
full

Skład Rady Naukowej Instytutu Botaniki PAN powołanej na kadencję 2019-2022

 

PRZEWODNICZĄCY

prof. dr hab. Bogdan Zemanek 

ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO

dr hab. Elżbieta Cieślak

prof. dr hab. Jan Holeksa

SEKRETARZ

dr hab.  Magdalena Szczepaniak

 

Lista członków Rady Naukowej Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk

 

 • Dyrektor Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. Lucyna Śliwa

 • Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk 

dr hab. Agnieszka Wacnik, prof. IB PAN

 

 • Przedstawiciele pracowników naukowych Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk

dr hab. Elżbieta Cieślak

dr hab. Adam Flakus

dr hab. Paweł Kapusta

dr hab. Beata Krzewicka

dr hab. Aldona Mueller-Bieniek, prof. IB PAN

dr hab. Jolanta Piątek

dr hab. Marcin Piątek, prof. IB PAN         

dr hab. Beata Paszko

dr hab. Michał Ronikier, prof. IB PAN

dr hab. Renata Stachowicz-Rybka, prof. IB PAN

dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska

dr hab. Magdalena Szczepaniak

prof. dr hab. Konrad Wołowski

dr hab. Elżbieta Worobiec

dr hab. Grzegorz Worobiec

dr hab. Magdalena Żywiec, prof. IB PAN

 

 • Osoby spoza Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. Adam Boratyński

prof. dr hab. Jan Holeksa

prof. dr hab. Henryk Klama

prof. dr hab. Martin Kukwa

dr hab. Marlena Lembicz, prof. UAM

dr hab. Mirosław Makohonienko, prof. UAM

prof. dr hab. Zbigniew Miszalski

dr hab. Piotr Mleczko

dr hab. Irena A. Pidek, prof. UMCS

prof. dr hab. Ireneusz Ślesak

dr hab. Marta Wrzosek

prof. dr hab. Bogdan Zemanek

 

 • Przedstawiciele pracowników naukowych Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk ze stopniem naukowym doktora

dr Beata Cykowska-Marzencka

dr Magdalena Owczarek-Kościelniak

 

 • Przedstawiciel doktorantów

mgr Paulina Janik

 

 • Członkowie Akademii wskazani do udziału w pracach Rady Naukowej przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

prof. dr hab. Stefan Malepszy, członek rzeczywisty PAN

prof. dr hab. Kazimierz Strzałka, członek korespondent PAN

prof. dr hab. Katarzyna Turnau, członek korespondent PAN


 

Obsługa administracyjna i techniczna Rady

Irena Galiv

mgr inż. Wiktoria Maternowska

Rada Naukowa


PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ

prof. dr hab. BOGDAN ZEMANEK
 
 
Rada Naukowa Instytutu sprawuje nadzór merytoryczny nad działalnością Instytutu dbając o wysoki poziom jego działalności naukowej i rozwój pracowników naukowych.
Rada Naukowa w szczególności:
 • określa profil Instytutu, uwzględniając kierunki rozwoju światowej nauki;
 • uchwala Statut Instytutu i jego zmiany;
 • zatwierdza plany i sprawozdania z badań naukowych;
 • opiniuje roczny plan finansowy Instytutu oraz zatwierdza podział zysku;
 • dokonuje oceny aktywności naukowej pracowników Instytutu;
 • zgłasza kandydatury do nagród naukowych;
 • uchwala regulamin praw autorskich oraz regulaminy komisji Rady Naukowej;
 • wybiera rzecznika dyscyplinarnego;
 • opiniuje wnioski Dyrektora Instytutu związane z wystąpieniem o mianowanie na stanowisko profesora zgodnie z art. 91 ust. 3 Ustawy o Polskiej Akademii Nauk;
 • zgłasza kandydatury na członków Akademii;
 • przeprowadza przewody doktorskie, podejmuje decyzje w sprawach postępowań habilitacyjnych oraz przedstawia wnioski o nadanie tytułu naukowego, w ramach posiadanych uprawnień;
 • uchwala regulamin studiów doktoranckich oraz regulamin szkoły doktorskiej, uchwala zasady rekrutacji do szkoły doktorskiej, ustala program kształcenia w szkole doktorskiej, a także wykonuje inne czynności określone w tych uchwałach; 
 • uchwala tekst ślubowania doktorantów stanowiący załącznik nr 3 do Statutu;
 • podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady Naukowej w Ustawie o Polskiej Akademii Nauk, Statucie Akademii, Statucie Instytutu lub Ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

 

2020-01-24 09:38:27  Bogumiła Kurzydło

Pole full zmieniło wartość z '<div style="text-align: justify;"> <p> <b>Rada Naukowa</b></p> <hr /> </div> <div style="text-align: justify;"> <p> <strong>PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ</strong></p> prof. dr hab. BOGDAN ZEMANEK</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Rada Naukowa Instytutu sprawuje nadz&oacute;r merytoryczny nad działalnością Instytutu dbając o wysoki poziom jego działalności naukowej i rozw&oacute;j pracownik&oacute;w naukowych.</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Rada Naukowa w szczeg&oacute;lności:</span></div> <ul> <li style="text-align: justify;"> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">określa profil Instytutu, uwzględniając kierunki rozwoju światowej nauki;</span></div> </li> <li style="text-align: justify;"> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">uchwala Statut Instytutu i jego zmiany;</span></div> </li> <li style="text-align: justify;"> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">zatwierdza plany i sprawozdania z badań naukowych;</span></div> </li> <li style="text-align: justify;"> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">opiniuje roczny plan finansowy Instytutu oraz zatwierdza podział zysku;</span></div> </li> <li style="text-align: justify;"> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dokonuje oceny aktywności naukowej pracownik&oacute;w Instytutu;</span></div> </li> <li style="text-align: justify;"> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">zgłasza kandydatury do nagr&oacute;d naukowych;</span></div> </li> <li style="text-align: justify;"> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">uchwala regulamin praw autorskich oraz regulaminy komisji Rady Naukowej;</span></div> </li> <li style="text-align: justify;"> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">wybiera rzecznika dyscyplinarnego;</span></div> </li> <li style="text-align: justify;"> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">opiniuje wnioski Dyrektora Instytutu związane z wystąpieniem o mianowanie na stanowisko profesora zgodnie z art. 91 ust. 3 Ustawy o Polskiej Akademii Nauk;</span></div> </li> <li style="text-align: justify;"> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">zgłasza kandydatury na członk&oacute;w Akademii;</span></div> </li> <li style="text-align: justify;"> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">przeprowadza przewody doktorskie, podejmuje decyzje w sprawach postępowań habilitacyjnych oraz przedstawia wnioski o nadanie tytułu naukowego, w ramach posiadanych uprawnień;</span></div> </li> <li style="text-align: justify;"> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">uchwala regulamin studi&oacute;w doktoranckich oraz regulamin szkoły doktorskiej, uchwala zasady rekrutacji do szkoły doktorskiej, ustala program kształcenia w szkole doktorskiej, a także wykonuje inne czynności określone w tych uchwałach;&nbsp;</span></div> </li> <li style="text-align: justify;"> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">uchwala tekst ślubowania doktorant&oacute;w stanowiący załącznik nr 3 do Statutu;</span></div> </li> <li style="text-align: justify;"> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady Naukowej w Ustawie o Polskiej Akademii Nauk, Statucie Akademii, Statucie Instytutu lub Ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.</span></div> </li> </ul> <p> &nbsp;</p> ' na '<div style="text-align: justify;"> <p> <strong>PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ</strong></p> </div> <div style="text-align: justify;"> prof. dr hab. BOGDAN ZEMANEK</div> <div style="text-align: justify;"> <hr /> </div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif;">Rada Naukowa Instytutu sprawuje nadz&oacute;r merytoryczny nad działalnością Instytutu dbając o wysoki poziom jego działalności naukowej i rozw&oacute;j pracownik&oacute;w naukowych.</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Rada Naukowa w szczeg&oacute;lności:</span></div> <ul> <li style="text-align: justify;"> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">określa profil Instytutu, uwzględniając kierunki rozwoju światowej nauki;</span></div> </li> <li style="text-align: justify;"> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">uchwala Statut Instytutu i jego zmiany;</span></div> </li> <li style="text-align: justify;"> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">zatwierdza plany i sprawozdania z badań naukowych;</span></div> </li> <li style="text-align: justify;"> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">opiniuje roczny plan finansowy Instytutu oraz zatwierdza podział zysku;</span></div> </li> <li style="text-align: justify;"> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">dokonuje oceny aktywności naukowej pracownik&oacute;w Instytutu;</span></div> </li> <li style="text-align: justify;"> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">zgłasza kandydatury do nagr&oacute;d naukowych;</span></div> </li> <li style="text-align: justify;"> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">uchwala regulamin praw autorskich oraz regulaminy komisji Rady Naukowej;</span></div> </li> <li style="text-align: justify;"> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">wybiera rzecznika dyscyplinarnego;</span></div> </li> <li style="text-align: justify;"> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">opiniuje wnioski Dyrektora Instytutu związane z wystąpieniem o mianowanie na stanowisko profesora zgodnie z art. 91 ust. 3 Ustawy o Polskiej Akademii Nauk;</span></div> </li> <li style="text-align: justify;"> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">zgłasza kandydatury na członk&oacute;w Akademii;</span></div> </li> <li style="text-align: justify;"> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">przeprowadza przewody doktorskie, podejmuje decyzje w sprawach postępowań habilitacyjnych oraz przedstawia wnioski o nadanie tytułu naukowego, w ramach posiadanych uprawnień;</span></div> </li> <li style="text-align: justify;"> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">uchwala regulamin studi&oacute;w doktoranckich oraz regulamin szkoły doktorskiej, uchwala zasady rekrutacji do szkoły doktorskiej, ustala program kształcenia w szkole doktorskiej, a także wykonuje inne czynności określone w tych uchwałach;&nbsp;</span></div> </li> <li style="text-align: justify;"> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">uchwala tekst ślubowania doktorant&oacute;w stanowiący załącznik nr 3 do Statutu;</span></div> </li> <li style="text-align: justify;"> <div> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady Naukowej w Ustawie o Polskiej Akademii Nauk, Statucie Akademii, Statucie Instytutu lub Ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.</span></div> </li> </ul> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Rada Naukowa


PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ

prof. dr hab. BOGDAN ZEMANEK
 
 
Rada Naukowa Instytutu sprawuje nadzór merytoryczny nad działalnością Instytutu dbając o wysoki poziom jego działalności naukowej i rozwój pracowników naukowych.
Rada Naukowa w szczególności:
 • określa profil Instytutu, uwzględniając kierunki rozwoju światowej nauki;
 • uchwala Statut Instytutu i jego zmiany;
 • zatwierdza plany i sprawozdania z badań naukowych;
 • opiniuje roczny plan finansowy Instytutu oraz zatwierdza podział zysku;
 • dokonuje oceny aktywności naukowej pracowników Instytutu;
 • zgłasza kandydatury do nagród naukowych;
 • uchwala regulamin praw autorskich oraz regulaminy komisji Rady Naukowej;
 • wybiera rzecznika dyscyplinarnego;
 • opiniuje wnioski Dyrektora Instytutu związane z wystąpieniem o mianowanie na stanowisko profesora zgodnie z art. 91 ust. 3 Ustawy o Polskiej Akademii Nauk;
 • zgłasza kandydatury na członków Akademii;
 • przeprowadza przewody doktorskie, podejmuje decyzje w sprawach postępowań habilitacyjnych oraz przedstawia wnioski o nadanie tytułu naukowego, w ramach posiadanych uprawnień;
 • uchwala regulamin studiów doktoranckich oraz regulamin szkoły doktorskiej, uchwala zasady rekrutacji do szkoły doktorskiej, ustala program kształcenia w szkole doktorskiej, a także wykonuje inne czynności określone w tych uchwałach; 
 • uchwala tekst ślubowania doktorantów stanowiący załącznik nr 3 do Statutu;
 • podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady Naukowej w Ustawie o Polskiej Akademii Nauk, Statucie Akademii, Statucie Instytutu lub Ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ

prof. dr hab. BOGDAN ZEMANEK

 
Rada Naukowa Instytutu sprawuje nadzór merytoryczny nad działalnością Instytutu dbając o wysoki poziom jego działalności naukowej i rozwój pracowników naukowych.
Rada Naukowa w szczególności:
 • określa profil Instytutu, uwzględniając kierunki rozwoju światowej nauki;
 • uchwala Statut Instytutu i jego zmiany;
 • zatwierdza plany i sprawozdania z badań naukowych;
 • opiniuje roczny plan finansowy Instytutu oraz zatwierdza podział zysku;
 • dokonuje oceny aktywności naukowej pracowników Instytutu;
 • zgłasza kandydatury do nagród naukowych;
 • uchwala regulamin praw autorskich oraz regulaminy komisji Rady Naukowej;
 • wybiera rzecznika dyscyplinarnego;
 • opiniuje wnioski Dyrektora Instytutu związane z wystąpieniem o mianowanie na stanowisko profesora zgodnie z art. 91 ust. 3 Ustawy o Polskiej Akademii Nauk;
 • zgłasza kandydatury na członków Akademii;
 • przeprowadza przewody doktorskie, podejmuje decyzje w sprawach postępowań habilitacyjnych oraz przedstawia wnioski o nadanie tytułu naukowego, w ramach posiadanych uprawnień;
 • uchwala regulamin studiów doktoranckich oraz regulamin szkoły doktorskiej, uchwala zasady rekrutacji do szkoły doktorskiej, ustala program kształcenia w szkole doktorskiej, a także wykonuje inne czynności określone w tych uchwałach; 
 • uchwala tekst ślubowania doktorantów stanowiący załącznik nr 3 do Statutu;
 • podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady Naukowej w Ustawie o Polskiej Akademii Nauk, Statucie Akademii, Statucie Instytutu lub Ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

 

2020-01-24 09:43:48  Bogumiła Kurzydło
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2020-01-24 10:26:39  Bogumiła Kurzydło
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
10  2020-01-24 13:13:23  Bogumiła Kurzydło
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
11  2020-01-24 13:15:03  Bogumiła Kurzydło
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2020-01-24 13:15:03  Bogumiła Kurzydło

Załączono plik 704218

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2726499
user_idpuste1324746
fobject_idpuste704218
resource_idpuste1362
modelpusteArticle
foreign_idpuste79122
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się